Varför LOV är här för att stanna

 

Y-axeln är andel personer i % från 0 till 100. X- axeln är andel aktuella tjänster i % från 0 till 100

Den röda kuben representerar personer som har svårt att välja och tjänster som pga. brist och/eller speciali­seringsgrad etc. är svåra att använda LOV på.

 

Det finns yngre personer som har svårt att göra egna val pga. sina funktionshinder och det finns äldre personer som pga. åldersrelaterade problem typ demens har likaså svårt att bedöma och förstå hur man väljer. Den andelen av totala befolkningen är dock mycket liten!

 

Det finns tjänster som pga. sin beskaffenhet, brist, specialisering etc. är svåra att använda LOV på. Dessa är dock en liten del av alla tjänster som efterfrågas inom vård och omsorg.

 

Den stora blå kuben minus den röda delen representerar andelen där LOV går att använda!

Om man gör det så här tydligt med bild så inser nog de flesta att LOV är här för att stanna. De drygt 90 % av befolkningen som kan välja kommer inte att vilja avstå den möjligheten pga. att en liten minoritet inte kan välja.

 

Att några få tjänster inte är möjliga att utsätta för LOV kan inte heller motivera att alla andra tjänster inte blir valbara!

 

Den debatt som förs i media och av motståndare till LOV handlar om ”den röda kuben” dvs. om alla svårigheter som finns. En pådrivande orsak är dock tillskyndarnas ”skygglappar” för att inte allt fungerar med LOV och deras brådska att införa systemet medan de ”har makten”. Ideologin får styra över sans och förnuft.

 

Rätt presenterat och med de undantag som behöver göras är det ju ganska självklart att vi medborgare vill ha möjlighet att välja. Debatten borde således handla om hur vi skall hantera de potentiella problem som finns och hur lösningarna på detta skall se ut. Samt att innan LOV börjar användas se till att kompetensen finns i kommunerna om upphandling, avtal och kvalitetskontroll samt att uppföljningssystem finns på plats. Den ”röda kuben” kan inte heller vara svår att motivera för oss medborgare om våra politiker anstränger sig att vara objektiva. Ingen vill ju sälja ut vår välfärd och skänka våra skattepengar till rikskapitalister eller andra lyck­sökare.

 

Text och bild: Harald Strand

 

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: