Privatiseringar inom omsorgen.

Privatiseringar innebär att det offentliga väljer att sälja ut driften eller en hel verksamhet till någon privat aktör. Inom den kommunala omsorgen är detta mycket aktuellt. Många kommuner vill nu införa LOV (Lag om valfrihet) som innebär att den enskilde ska kunna välja verksamhet bland många olika utförare. Vi har publicerat ett antal artiklar på området som ni hittar under taggen LOVtema. Nedan är en inledning i ämnet.

 

Att sälja ut offentlig verksamhet kommer ifrån en idé om att byråkratin är trög och inte särskilt effektiv. Att utsätta offentlig verksamhet för konkurrens på den fria marknaden kommer göra att de tjänster som konkur­rensutsätts bedrivs effektivare. Med effektivare menas att de kommer bedrivas till ett lägre pris men också till en högre kvalitet. Detta är i mångt och mycket en politisk diskussion, men idén har dock accepterats av de flesta politiska partier. Trots att de flesta partier accepterat idén om att konkurrens vad gäller offentliga tjän­ster är något positivt så är frågan kontroversiell. Framförallt är frågan om vinster inom vård och omsorg en kontroversiell fråga. I spåren av den så kallade Caremaskandalen på ett äldreboende i Hässelby har frågan om övervinster lyfts. Insikten om att en stor del av våra omsorgsföretag ägs av riskkapitalister har återigen fått igång privatiseringsdebatten. Den 2 februari skrev Finansmarknadsminister Peter Norman att moderaterna nu tillsatt en arbetsgrupp som ska vidarteutveckla politiken inom välfärden och det gemensamma ägandet.

 

Att återta privatiserad verksamhet i offentlig regi är inte ett sannolikt scenario, snarare har debatten varit fokuserad på hur man kan motverka övervinster och hindra omsorgsföretag från att skatteplanera på ett sätt som uppfattas som oetiskt.

 

Inom vårt område, verksamheter som drivs enligt LSS, så har vi olika erfarenheter av vad privatiseringen har fått för konsekvenser. Vi har sett oro över utförsäljningar av befintliga gruppbostäder, där välfungerande gruppbostäder upphandlats trots att de enskilda på boendet varit emot det. Vi har fått vittnesmål från med­lemmar som berättat om personalneddragningar och andra konsekvenser av en utförsäljning. Men vi har också sett det positiva med privatiseringen; specialisering och ökad komptens inom olika områden. Nya verksamheter har vuxit fram och lyft kvaliteten på omsorgen. Bilden av privatiseringen är inte ensidig.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: