Hur kan man få hjälp att betala hyran?

Det finns bostadstillägg som administreras av försäkringskassan. Det är ett ekonomiskt stöd för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Läs om bostadstillägg här.

Vissa kommuner har också Kommunalt Bostadsbidrag för handikappade (KBH) eller ett liknande system för personer som har svårt att klara av den höga hyran i sitt boende. Hör med er kommun om detta.

Social tagging: > > >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: