Den viktiga LSS handläggaren!

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit ” Tänk om LSS-handläggarna var de funktionshindrades ”ombudsman” och den som var specialisten på att skräddarsy insatser efter varje persons individuella behov!”.

Om så vore skulle vi många föräldrars och sedermera gode mäns livslånga börda väsentligt lindras. Vi skulle kanske t.o.m. kunna vara bara vanlig förälder som alla andra med vuxna barn.

Jag säger ofta i diskussioner med kommunpolitiker och förvaltningschefer att LSS-handläggaren är den enskilda person inom kommunen som är viktigast för vår grupp med LSS insatser och denne måste få den status och resurser som krävs för att kunna göra sitt jobb med kvalitet.

En väl utbildad och erfaren LSS-handläggare med hög integritet, som gör sitt jobb från ax (utredning) till limpa (uppföljning) skulle innebära att mycken onödig frustration för oss föräldrar skulle undvikas och kanske leda en bra bit på väg mot goda levnadsvillkor för våra barn. Det skulle dessutom leda till en rättvisare fördelning av kommunens resurser.

Dock behövs den höga integriteten hos handläggaren kanske främst så att inte en förälder skulle behöva säga som i en av Socialstyrelsens rapporter: Jag har tjafsat med min LSS-handläggare om detta med skrivningen. Då säger hon så här: ”Men det förstår du väl, det är ingen idé, att jag går in och skriver helger om det inte kan verkställas.  Om alla vill ha helger så räcker inte platserna, det förstår du väl?”

Eller som en annan förälder uttryckte i samma rapport:Förlorar man en duktig handläggare, förlorar man även tryggheten i lagen.

I samma rapport skrivs väldigt bra om LSS-handläggarens dilemma: Å ena sidan förväntas de fullgöra sitt yrkesspecifika uppdrag att med stöd av lagen – objektivt, professionellt och respektfullt – bedöma och tillgodose familjernas behov. Å andra sidan förväntas de, uttalat eller outtalat, hålla kommunernas kostnader nere.

Projektet Carpe är ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom området funktionsnedsättning i Stockholms län, som startade 2009 och avslutas denna månad. Finansierat av EU och med Samverkanspartner som Socialstyrelsen, Hälsa & Habilitering inom Stockholms Läns Landsting och Kommunal på nationell och regional nivå.

I Carpe 2 som startas snart fokuseras bl.a. på handläggarens yrkesroll och kompetens. Det känns helt rätt och spännande, då Socionomutbildningen i grunden innehåller alltför liten del kring funktionsnedsättning även för de som väljer fördjupningskursen i ämnet.

LSS- handläggaren som den funktionshindrades ”ombudsman” kan bli verklighet!

/Harald

Social tagging:

4 Responses to Den viktiga LSS handläggaren!

 1. Maj-Britt Lind skriver:

  LSS-handläggarens betydelse underskattades när Lagen infördes. Den oklara yrkesrollen och yrkesutbildningen innebar att kommunerna kunde ge nästan ”vem som helst” den uppgiften.Oklarheter om att den myndighetsutövning de ska har innebär att de oftast ser till kommunens intressen och inte till den som ansöker om insatserna.
  Den som ansöker om insatserna far illa av LSS-handläggarens bristfälliga kunskaper. Okunnigheten är en orsak till omsättningen på LSS-handläggarna.
  Hur kan vi tillsammans förbättra detta?

 2. Harald skriver:

  De flesta kommuner underskattar LSS-handläggarens betydelse. Och när en arbetsgivare inte uppmärksammar sina medarbetare blir naturligt kvalitén lidande. Dessutom blir handläggarens status underminerad.
  Den enda myndighet som försökt lyfta fram LSS-handläggaren och vilka yrkeskrav som behöver uppfyllas är Socialstyrelsen och de är just nu överhopade av ärenden. Och funktionshindersområdet (för vuxna) är inte prioriterat av ”ägaren” (Socialdepartementet).

 3. Diana skriver:

  Avslag i domstol angående vår sons timmar som de stal. Kan inte hjälpa att känslan över att det finns någon tyst överenskommelse mellan vårt assistentbolag, kommunen och försäkringskassan. De gjorde allt, tillsammans för att det ska upp i regeringsrätten. Jag försökte anmäla hans försämrad hälsotillstånd till socialstyrelsen men de tog inte i det. Bolaget ansöker gärna om fler timma hos kommunen, men min rädsla är den att dessa timmarna kommer att anordnas inom deras egen verksamhet. Jag är förbannad och trött nu. Men jag säger ut med socialsekreterare från dessa ärende. De ska syssla med samhällsfrågor, generella, inte enskilda människor. De har inte den kompetensen. Jag är ilsk men jag säger..skrota den salutogena modellen, den bygger på religion och ingen vetenskap. Det är en metod för att bemöta människor, och ta inte med i beräkningen människans enskilda behov.
  Antagligen ångrar jag att jag skrivet detta imorgon, men jag har ännu inte lyckats bli överbevisad i saken om att den salutogena perspektivet är en vetenskap, snarare pekar det mer på enskilda aktörer lyckats med sin lobbing för politikerna. Så min fråga, varför är vi negativa till att religionen styr i andra länder, när det är precis samma sak här. En religion styr…

 4. Harald Strand skriver:

  Hej Diana,
  När jag skriver den viktiga LSS handläggaren så har hon/han visserligen samma grundutbildning som en socialsekreterare,men vidareutbildning i resp. yrkesroll är (förhoppningsvis) helt väsensskilt! När jag pratar om LSS handläggare menar jag som jag skriver ovan en person med specailistutbildning och hög integritet.

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: