Varför syns inte vår grupp?

Varför syns inte gruppen med så betydande funktionshinder så att de tillhör personkretsen i LSS?

 • För att kommunerna har börjat bygga institutioner igen, göms undan som på gamla tider?
 • För att de har svårigheter att prata, skriva eller på annat sätt kommunicera?
 • För att föräldrar inte orkar ta den debatten också?
 • För att deras intresseorganisationer har svårt att nyrekrytera yngre till förtroendeposter?
 • För att så få politiker och andra makthavare förstår de problem som funktionshindren ger?
 • För att gruppen är så liten?

Allt ovan stämmer naturligtvis, men det utslagsgivande är nog att gruppen är liten.

Ungefär 35 tusen unga vuxna (23-64 år) har LSS insatser. Av dessa har cirka 19 tusen särskilt boende, vilket innebär att man har svårigheter att klara sin vardag utan betydande stöd. 2 tusen unga vuxna har personlig assistan i eget boende från kommunen. Cirka 25 tusen har Daglig Verksamhet för att de inte kan klara ett vanligt jobb.

De är ju få jämfört med andra grupper som hanteras i kommunerna som förskola, skola och äldre med hemtjänst eller äldreboende.

Det gör att vår grupp är röstsvag jämförelsevis. Till detta tillkommer att gruppen oftast inte ens kan rösta i valen.

Det är således lätt för våra politiker att ”glömma” denna grupp! Kanske är jag elak när jag skriver så, men det känns som om politiker blivit allt med populistiska och alltid sneglar på vad som kan ge röster i nästa val. De enda som kan ändra på detta verkar vara media, som i debatten kring vanvård i på äldreboende. Tyvärr skriver även media om det de tror kan ”sälja många lösnummer” som det hette förr.

Att personerna i LSS är så få och dessutom så väldigt olika, bidrar också till svårigheter i andra delar av samhället. Kunskapen brister inte bara inom de som skall utföra omsorgen i kommunerna utan även i primärvården. Dessutom undrar jag efter vår undersökning hur det är ställt med kunskapen om LSS i rättsväsendet?

Har ni förslag till hur vi som intresseorganisation skall kunna göra vår grupp mer synlig? Kom med förslag här eller skicka per mail.

Mvh Harald

Social tagging:

17 Responses to Varför syns inte vår grupp?

 1. Maj-Britt Lind skriver:

  Vi måste tillsammans med några andra organisationer göra det uppmärksammat. Just nu sitter alla på sin kammare och tycker eller bloggar om det. Vi måste synas, göra demonstrationer, bli obekväma mm för att visa på Lagens intentioner. Var har vi idag de politiska företrädarna som ser vår sak????? Några plockar fram oss när DE BEHÖVER OSS. Jag litar inte på någon.
  Hur gjorde vi förr för att få uppmärksamhet? Kanske vi behöver en Bengt Westerberg och en Bengt Lindqvist?

 2. Harald skriver:

  Jag skulle hoppas att det var så att ”alla satt…bloggade om det”. Vi är alltför få som gör det.

 3. Lennart Tehage skriver:

  FUB är en intresseorganisation som arbetar för och med personer med utvecklingsstörning – men vi borde också vara en stark lobbying-organisation med direktkontakter i landets högst beslutande organ, nämligen riksdagen.

  Jag föreslår att vi alla ”skaffar” oss en riksdags-politiker var som vi förser med information om FUB, om vår människo- och samhällssyn, om levnadsvillkoren för FUB:s målgrupp. Och vem skulle kunna göra det bättre än vi!

  Och vi bör självfallet välja riksdagsmän som har ett direkt inflytande över våra frågor; ex. socialutskottets ledamöter.

  Jag tror nämligen att många av dem saknar kunskap om vad som händer inom omsorgsvärlden idag. Att kommunerna (medvetet) struntar i intentionerna i LSS, negligerar Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer, att man inför restriktioner och begränsningar genom kommunala direktiv i strid med FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  Vi vet att många andra ”marginaliserade” grupper är framgångsrika i sitt lobbyarbete! Vi borde bli bäst på detta område! Och om inte vi som personer och medlemmar i FUB gör det – ja,då undrar jag om vårt förbund har något existensberättigande!

  Lennart

 4. Diana Fronaeus skriver:

  Ser att mitt inlägg togs bort, men kanske inte var riktigt tydlig. För att förändra så krävs det mer än en politiker som för vår talan. Det krävs att vi syns och att vi finns med på de platser där andra människor finns. Det krävs att vi jobba med attityder i allra högsta grad. Den sanning som folket får kommer via politiker och massmedia, den är stark och det som sägs blir snart en sanning för alla. Lss-fusk, varför inte fokus istället för vem och varför behövs Lss. Vi ska finnas på alla platser vi ska synas på alla platser. BVC..hallå..varför är vi eliminerade på denna platsen. Finns det något som säger att de behov vi har inte kan gälla andra människors behov? VI måste börja från botten och jobba med attityder. Det är via allmänhetens sanningar som vi får vårt värde.

 5. Linda S skriver:

  Vad har du för källor till siffer-faktan?

  Jag som mamma kan lugnt säga – jag orkar inte ta den striden också… Det är, och har blivit, mycket stridande de 13 år som gått sedan sonen föddes. Just nu en VB-ansökan som försökringskassan hela tiden glömmer bort, en LSS-ansökan som kommunen inte vill ta emot, en habilitering som inte vill ge oss stöd o.s.v.

  FUB har två betydelser för oss – juridisk hjälp och möjlighet att träffa andra familjer.

 6. Harald skriver:

  Jag är lite osäker på vilka siffror du menar? Gäller det bostadsstöd så är de hämtade från Försäkringskassans hemsida, kompletterat med länets kommuners hemsidor (och några kommuner utanför länet för jämförelser). Jag tittar just nu idag på förbehållsbeloppet, det minimibelopp du skall ha kvar då hyran minskat med bidrag är betald. Problemet är dock att Försäkringskassan och de olika kommunerna räknar olika! Försäkringskassan har för sitt s.k. extra bostadstillägg ett belopp 4967 kr för alla och dessutom även här tak för hyran så att du kommer under förbehållsbeloppet då du har hög hyra. De flesta kommunerna i Sverige har ett förbehållsbelopp för äldre som ovan 4967 kr och det rekommenderade 10 % högre för yngre (19-64 år) 5464 kr. Dock i länet varierar det övre beloppet från 4967 till 5500 kr av någon ”outgrundlig” orsak!
  Menar du siffror som rör hur många personer som har olika insatser hämtar jag dem från SCB.

 7. Harald skriver:

  Tyvärr hänvisas en del av våra medlemmar numera även till det så kallade försörjningsstödet (socialbidrag) då t.ex. aktivitetsersättningen dras in.
  Riksnormen för försörjningsstöd är för år 2012 är 3840 kr. Utöver detta betalas skäliga avgifter för hyra, hushållsel, hemförsäkring och ev. arbetsresor. Dvs. för de flesta är det ett belopp som understiger förbehållsbeloppet med cirka 1000 kr. Egentligen borde inte detta vara lagligt om du har LSS beslut!
  Att dessutom observera är att du innan du kan få försörjningsstöd först måste avveckla dina tillgångar som t.ex. bostadsrätt och pengar på banken. Ibland undrar jag om politiker förstår detta eller om de bara saknar empati.

 8. Diana Fronaeus skriver:

  De förstår Harald. De är väl medvetna om detta i min kommun. Jag har haft detta uppe med dem när de sålde ut alla kommunalt ägda bostäder. Där de flesta är nu bostadsrätter. De hänvisar till LSS-boende. Du vet själv vad det innebär för denna grupp av funktionshinder. Det är dags att vi tar makten från dem nu, och det enda sättet att göra detta på är att uppmana föräldrar, anhöriga, eller de det berör slå ett slag för vetenskapen inom handikappområdet. Vi är fullvärdiga medborgare och inte en ad-hoc klump till kärnan av vetenskapsideologier som går in och kräver tolkningsrätten till de människor frågan berör. Där man lätt kan förkasta nära anhöriga med att de inte är objektiva. Dags att reflektera till bara deras sanningar mot dem. Är gärna revoltör, whisselblower eller störande element, bara det kommer något gott ur det.

 9. Harald skriver:

  Jo det är klart att de förstår – om de vill. Politiker är ibland dumma men inte i betydelsen ointelligenta. Jag har just skrivit följande i ett mail till ansvariga politiker: Förhalningstaktik är om den görs av myndighet en form av kränkning. Via att välja bort att svara eller att svara med ett ”icke-svar” är att marginalisera den svagare parten, enskild person eller intresseorganisation.
  Tyvärr har några medlemmar bekräftat den tes jag har ovan att föräldrar inte orkar ta debatt också.
  Ingen är väl till 100 % objektiv, definitivt inte politiker. Därför behövs riktig dialog, dvs. samtal där synpunkter och argument utbytes mellan parterna. En dialog är ett möte där alla deltagare är med och påverkar resultatet.

  Din sista mening stödjer jag helt som du kanske förstår av allt jag skriver på bloggen.

 10. Diana Fronaeus skriver:

  Vill du ha vetenskaplig stöd i detta så hänvisa till Habermas. Han säger precis detta. En kommunikation bygger på att makten fördelas mellan de som är involverade i samtalet. Där kunskaper delas som i sin tur kan leda till att man lyfts till upp till ett högre stadium av förståelse, osv. Att inte svara på en fråga skall betraktas som ojämn maktstruktur. Ett sätt att tala om för den frågande att vi har makten. Hmm..något Reinfeldt gjorde under hela valkampanjen, (icke politiskt engagerad, bara nyfiken på Reinfeldts taktik) Ett sätt att ha kontrollen. Att inte ge kunskaper till människan är också en form av makt. Vi har ingen makt längre. Massmedian vill eller får inte föra vårt budskap längre. Detta antagligen pågrund av de förändringar de gör i samhället. Genom att hacka i sönder saker, så ingen har helhetssynen så kan man styra. Liksom att med belöningssystem kan de skapa konflikter mellan grupper. Vi är med andra ord helt i deras händer om vi inte lyckas gå mot ett gemensamt mål, även om vi har olika behov. Så det som förenar oss är just våra behov och det finns inget som säger att de måste vara lika.

 11. Harald skriver:

  Jag håller mig till ordspråk och språkförståelse, inte så mycket till filosofi. Men det verkar ju rätt. Annars har jag den långa beskrivningen av dialog jämfört information (se nästa inlägg ”Ord utan mening”):

  Dialog kommer från grekiskan och betyder ”genom samtal”. Innebörden är:
  • Samtal mellan två eller flera parter där synpunkter och argument fritt flödar mellan parterna.
  • Att alla berörda oavsett status har möjlighet att deltaga och är aktiva.
  • Alla parter skall vara likvärdiga.
  • Alla argument som rör de frågor som diskuteras är legitima.
  • En dialog är ett möte där alla deltagare är med och påverkar resultatet.

  Information är att kommunicera ett meddelande, data, instruktioner etc.:
  • Information som meddelande är den mest spridda tolkningen av begreppet.
  • Information uppstår när någon får kännedom om någonting och att denne någon anser att information är ”nödvändig”. I ett fåtal specifika fall typ MBL ställs krav på att det skall ske innan eller direkt vid ”händelsen”, dvs. på ett visst sätt och vid en specifik tidpunkt.

 12. Diana Fronaeus skriver:

  Jag gör bara tummen upp. Nu vet jag var Habermas fick det ifrån.

 13. Harald skriver:

  Ordet demokrati kommer också från grekiskan; är en sammanfogning av grekiskans demos, folket, och kratein, styre,med den ungefärliga betydelsen ”folkstyre”.
  Ett problem i det antika Grekland var (som även nu i moderna styrelseformer) att vissa personer uteslöts. De personer som var kvalificerade att betecknas som folket och alltså tilläts ha ett politiskt inflytande, var de som var fria manliga medborgare.

 14. Diana Fronaeus skriver:

  Nu är sista spiken spikad i kistan. Fick nu veta att den nya familjecentralen i Staffanstorp, har tillsatt en socialsekreterare som ska verka under socialtjänsten. Det betyder i praktiken makt och insyn från politikerna och även styrning. Detta är mot de förslag som lämnades in till sociala utskottet. När jag skulle göra min forskning om föräldrars upplevelse av den hälsofrämjande och stödjande verksamhet BVC lämnade så blev jag blockerad överallt.Varför tror ni att det blev så…mitt svar idag. Grindvakter, de ville ha sina forskningsobjekt för sig själv. De vill absolut inte att det ska införas en handikappvetenskap. Malmö fick lägga ner, motivering de fyllde inte kraven. Min sanning ligger mer åt de som fått mest makt av FN och WHO, har verkat för att eliminera oss. De vill inte låta oss bli en vetenskap. För då kräver vi maktfördelning. Numera fyller jag inte i något som kommer från någon av dessa verksamheter, liksom jag inte tillåter någon forskning på mina barn utifrån något av dessa perspektiv. De ska fråga om det vi vill vara delaktiga, det är inte upp till vetenskapsrådet att bestämma det, anser jag. Deras motivering är att det inte ska vara för många vetenskapsforskningar igång samtidigt, mitt är, de vill styra vilka som ska få forska på vad och vem. Nu är jag för evigt ute ur forskningsvärlden. Strunt samma jag kan ju alltid bli politiker.

 15. Mai Eriksson skriver:

  Vi är få, vi ”kostar mycket pengar”, vi är trötta och slitna av ett liv som valdes åt oss inte av oss, vi ställer oss inte rakt upp och ner och bara skriker, vi härdar ut, vi tröstar oss med minsta framgång. Har en gång ”hotat” en politiker med att åka hem med dottern så att han fick ta hand om henne ett dygn. Jag minnst fortfarande hans skratt när han sa ”gör det,det är ändå ingen som vågar göra det” och jag vågade inte heller.

  Berit Åhs bekanta härskartekniker fungerar här också. En av dem är osynliggörandet.Det kanske är det vi ska göra – ta med oss alla våra ungar till nästa vård- och omsorgssammanträde så att politiker och tjänstemän fick se oss och våra barn, ungdomar och vuxna? Blir de människor då istället för objekt som kan effektiviseras och sparas på.

 16. Harald skriver:

  Tack Mai för ett bra inlägg från djupet!
  Hoppas att många politiker och LSS ansvariga läser och försöker förstå.

 17. Kitte Arvidsson skriver:

  Varför syns inte vår grupp? En av många anledningar tror jag är att dom det handlar om dvs vuxna personer med utvecklingsstörning nästan aldrig uppmuntras att vara med i debatter, i samtal med politiker, i media. Fler lyssnar och blir intresserade om de får möta dem det gäller och inte bara deras företrädare. Och många kan, om de får stöd och uppmuntran. Med andra ord, kunskapen och alla resurser i Klippan kunde tillvaratas mycket mer.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: