Dags att bygga bostäder med särskild service.

Boverket gör varje år en bostadsmarknadsenkät där de går igenom bostadsmarknaden i Sverige. Vi har sammanställt siffror från dessa enkäter mellan åren 2004-2011 som gäller bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

I grafen nedan ser vi hur många kommuner som täcker behovet av bostäder med särskild service.

Toppnoteringen kom 2004, då täckte 46% av kommunerna behovet bostäder, 2011 så var det endast 35% som täckte behovet.  Man kan säga att utvecklingen har gått åt fel håll. Frågan är hur man vänder denna trend?

 

 

 

Social tagging: >

2 Responses to Dags att bygga bostäder med särskild service.

  1. Harald skriver:

    Kurvan speglar rätt väl det minskande intresse och prioritering vad gäller LSS hos våra makthavare.
    Istället för att fokusera på kommunernas lagtrots och besparingar i LSS, gör man utredningar om ”fusk” och vad man kallar ”överutnyttjande” i personlig assistans och släpper ”uppskattade” siffror i osannolika storlekstal?

  2. Maj-Britt Lind skriver:

    Det är allvarligt med fusk men det är ju en utredare som har beviljat timmarna. Hur många gånger de bedömmer de för få timmar är ju intressant att veta. Personer som inte får de antal timmar de har behov av.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: