Socialstyrelsens riktlinjer respekteras ej

 Socialstyrelsens riktlinjer över hur många platser det får finnas i en gruppbostad respekteras ej. Socialstyrelsens riktlinjer säger att en gruppbostad ska ha  tre till fem platser. Upplands Väsby bryter nu ogenerat mot dessa riktlinjer när de bygger en gruppbostad med 10 platser. 

Riktlinjer tjänar ofta ett syfte, i detta fall finns det många anledningar att en gruppbostad inte ska innehålla fler en fem platser. En anledning är att om det bor många personer i en gruppbostad så ökar antalet relationer som ska hanteras för individen, det kan vara svårt för personer som har behov av en lugn och trygg miljö och svårt att hantera relationer med flera personer. Karl Grunewald har i en utmärkt artikel i tidningen Intra beskrivit hur antalet relationer ökar med antalet platser i en gruppbostad.

En annan och grundläggande anledning till att man inte ska bygga stora gruppbostäder är att det tar oss tillbaka i tiden. Till den tid då personer med utvecklingsstörning bodde på institutioner, isolerade från resten av samhället. Att bygga stora gruppbostäder visar på en historielöshet. Under flera år har samhället arbetat för att arbetat för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva som andra. Att bygga mindre  gruppbostäder har varit en viktig del i arbetet. Därför är det ett  steg bakåt när man nu bygger för stora gruppbostäder.

Upplands Väsby skriver i ett tjänsteutlåtande att det kan vara svårt att få tillstånd från Socialstyrelsen för privata utförare när gruppbostaden är så stor, men om de driver den i egen regi så behövs det inte tillstånd. Det är alltså ett sätt att komma undan dessa riktlinjer. De skriver också att Stadsbyggnadskontoret har kommit fram till att man kan bygga boende för 10 personer och fortfarande erbjuda goda levnadsvillkor. Frågan är vilken kompetens Stadsbyggnadskontoret har bedöma detta? Det framgår inte av tjänsteutlåtandet. Sannolikt handlar det om byggtekniska frågor men när det gäller att bedöma vad som är bra omsorg så lär deras kunskap vara begränsad. Ni hittar hela tjänsteutlåtande här, läs  Dimensionering av Baldersgården – bostad med särskild service enligt LSS (sid 38-43)  http://www.upplandsvasby.se/download/18.6bf599351336b0aec8680004126/S%C3%84N+Sammantr%C3%A4deshandlingar+2011-12-12.pdf

Kanske finns det ett behov av att stärka Socialstyrelsens möjligheter att ingripa även mot boende som drivs i kommunal regi? Fler regleringar är inte den bästa vägen att gå, men kanske nödvändig?

 

Social tagging: >

9 Responses to Socialstyrelsens riktlinjer respekteras ej

 1. Harald skriver:

  Socialstyrelsen har för lite resurser till tillsyn. Endast några få procent av alla gruppbostäder får tillsyn per år!
  Att bara privata utförare behöver söka tillstånd för att öppna och driva en gruppbostad beror på att kommuner, med all rätt, förutsättes följa lagar och socialstyrelsens riktlinjer. Idag vet vi att så inte är fallet. Helt öppet som i exemplet ovan trotsar politikerna lagen och medger detta tom i underlaget. De är medvetna om att Socialstyrelsen inte kan stoppa dem.
  Här ser jag för tydligheten skull ingen större skillnad vilken majoritet som styr kommunenerna.
  Detta är ett övergrepp som våra ansvariga ministrar till synens inte bryr sig om.
  /Harald

 2. Emanuel Mörk skriver:

  Håller med om att man förväntar sig att en kommun faktiskt ska följa lagar och regleringar. I förlängningen leder ju avstegen från dessa till fler regleringar vilket borde vara onödigt.

 3. Maj-Britt Lind skriver:

  Hej, det är oacceptabelt att kommunerna inte har skyldighet att följa lagen.
  Socialstyrelsen bör absolut få kunna göra en tillsyn innan ett gruppboende byggs.
  Ränderna går tydligen aldrig ur. Upplands Väsby har Vårdhemstradition med Carlslund och fler vårdhem. Det är märkligt att kommunen inte är mån om att vara del av framtiden och inte snegla bakåt.

 4. ulf uddsten skriver:

  Sorgligt att Upplands Väsby vill gå tillbaka till institutionsvård. Jag tycker anvariga politiker och tjänstemän borde skämmas.

  Per Erik Kanström (M) säger i tidningen ”Mitt Väsby” att det är ”viktigt att komma ihåg att man är medborgarnas företrädare. Man måste kunna se och förstå invånarnas behov och önskemål i alla avseenden”.

  Det verkar som om Per-Erik anser att förståelsen av invånarnas behov inte gäller de funktionshindrade? Snart är det val och då…

 5. Marie Cronström skriver:

  Vi har via en av våra medlemmar överklagat beslutet då vi tycker det är beklagligt att man tar beslut som strider mot Socialstyrelsen rekommendationer. Att man inte heller har haft samverkan i frågan med oss intresseorganisationer.
  Det är inte OK att ”köra över en grupp” som inte kan tala för sig. Jag hoppas verkligern att beslutet rivs upp!
  /Marie – ordförande i FUB Sollentuna-Väsby-Sigtuna

 6. Emanuel Mörk skriver:

  Bra att ni överklagat. Blir intressant att se utfallet av överklagan.

 7. Harald skriver:

  Många kommuner planerar numera för 6 boende i sina nya gruppbostäder, sedan en dom i Regeringsrätten år 2000, som gav en redan befintlig,väl fungerande gruppbostad med bra kvalitetsuppföljning rätt till att ha en extra 6:e boende utöver de 3-5 som Socialstyrelsen föreskriver. Denna dom har används som ”prejudikat” av de som vill bryta mot riktlinjernas huvudlinje 3-5 boende, trots att det väldigt tydligt stod i domen att förutsättningen för den extra boende var att alla 6 boende skall vara tillförsäkrade goda livsvillkor!

  En undran jag därför har är hur kommunernas tjänstemän i förväg kan bestämma, utan att veta vilka som skall bo i gruppbostaden, att alla 6 skall få goda livsvillkor. Rimlighetsvis varken kan de eller ska de ha detta tolkningsföreträde att en boende har goda livsvillkor. Det måste snarare vara berörd boende eller om denne inte kan dennes företrädare, gode man, som har ett starkare tolkningsföreträde?

 8. Susann Sundqvist skriver:

  Hur gick det sen? Blev det en ny institution? Agerade socialstyrelsen?

 9. Redaktör skriver:

  Kommunen fick rätt som vanligt! De ändrade till att de skall bygga 2 gruppbostäder med 5 platser. Dock i praktiken lär inte detta betyda något om inte ritningar och lokalisering ändras. En lek med ord som tydligen övertygade förvaltningsrätten?!

  Nu blir det upp till de första som flyttar in att begära tillsyn av Socialstyrelsen.

Lämna ett svar till Emanuel Mörk Avbryt svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: