Reclaim LSS!

”Goda levnadsvillkor” och ”att leva som andra” är det övergripande målet med LSS-lagen. Det kan lite annorlunda uttryckas att det är LSS-lagens intention, eller enkelt att det är meningen med lagen.
På senare tid har vi dock upplevt att både Försäkringskassan, kommunerna och domstolarna inte tolkar lagen utifrån ovanstående intention! De försöker istället tolka lagen bokstavstroget precis bara vad som finns nedskrivet. En märklig tolkning då lagens intention borde väga tungt speciellt i HFD.

I senaste numret av vår medlemstidning Länet Runt finns en artikel om en studie vi på FUB i Stockholms län gjort kring hur Kammarrätten under åren 2007-2010 dömt i vanliga LSS mål.

Endast i 28 % har de dömt till den enskilde LSS personens fördel! Dvs. bara i 1 av 4 mål har utfallet varit positivt för den enskilde! Ett statistiskt orimligt utfall som snarare borde vara minst 40 % och med ett riktigt fokus på LSS-lagens intention kanske snarare omvänt dvs. 3 av 4 domar till fördel för den enskilde!

Ett annat resultat som studien gav var att i domar om assistans där individen oftast fick juridisk hjälp via assistansbolagen så ökade möjligheten för den enskilde att få rätt till i 41 % av målen.  Det vanliga är dock att den lilla individen möter jätten (kommunen/FK) med stora resurser utan juridisk hjälp. Samhället måste enligt min mening och kompensationsprincipen utjämna detta med rättshjälp till individen.

Mycket överraskande var att Kammarrätten ändrar 60 % av underrättens domar i det underlag vi studerade! Det ger ju en signal om att rättsäkerheten är osäker då tolkningen av samma lag skiljer sig så markant.

Bakgrunden till vår undersökning av LSS domar i Kammarrätten var att vi ville studera hur domarna i Kammarrätten formade LSS och i vilken utsträckning den enskilde fick rätt mot kommunen.  Vi hade ett antal hypoteser inför studien och ett antal hypoteser som växte fram under resans gång, jag listar två nedan.

Hypotes 1:

Kommunerna verkar ha satt i system att neka vissa insatser för att tvinga fram en dom-stolsprövning.

Hypotes 2:

Ju högre upp i förvaltningsrätterna – ju mindre chans för den enskilde att få rätt.

Om hypotes 1 gäller är det ett cyniskt sätt att agera från den organisation som enligt lagen skall vara just den som ger stöd enligt LSS, hjälp och omsorg för att ge LSS gruppen goda levnadsvillkor trots sina funktionsnedsättningar. Vår studie var inte tänkt att testa denna första hypotes pga. att materialet var begränsat till i Kammarrätten, utan var snarare en hypotes som växte fram under studiens gång. SR Ekot hjälpte oss med detta och skrev den 4 december ”Enligt en genomgång som Ekot har gjort av de tre största förvaltningsrätterna i Sverige, har antal domar som rör LSS ökat från 673 år 2007 till 1194 år 2010, alltså en ökning med nära 80 procent av antal domar”.

Många fall skulle inte ha drivits till domstol. Det handlar ofta om små pengar för kommunen men är viktigt för den enskilde. Det är oetiskt.

Sveriges socialchefer har öppet i en nyligen publicerad rapport bekräftat att många av deras kommuner medvetet inte följer LSS lagen. Jag har väntat på en reaktion från ansvariga politiker och ministrar. De verkar dock vilja tiga ihjäl detta?

När jag ser till hypotes 2 blir jag riktig bedrövad. Hur är det egentligen fatt med rättsäkerheten för personer med LSS-insatser? Vi har ju som vi redovisat på vår blogg under de senaste veckorna många bra lagar och FN konventioner för personer med funktionsnedsättning. Det borde ha gett ett bättre utfall i de domar vi studerat.

Ni som inte hade möjlighet att vara med på vårt medlemsmöte när vi presenterade rapporten kan hitta den här

Vårt mål är att återta LSS!

/Harald

Social tagging: >

En kommentar till Reclaim LSS!

  1. Harald skriver:

    Inte bara Ekot utan även INTRA och några politiker har kommenterat vår rapport! Ta chansen och läs den.
    Vi har just bestämt att gå vidare med en ny anlys av domar i två (eller fler) förvaltningsrätter. Ny intressant rapport utlovas.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: