En slöja av okunnighet

Vi utgår från att vi i ett ursprungsläge inte har någon kännedom om våra fysiska eller psykiska egenskaper. Vi har inte heller kännedom i vilken klass vi tillhör, än mer har vi inte ens kännedom om hur vårt samhälle är uppbyggt, vare sig vilket politiskt eller ekonomiskt system som finns. Vi har på oss en slöja av okunnighet. Detta tankeexperiment har utvecklats av John Rawls i boken A Theory of Justice. Vi har i detta tillstånd inte särskilt mycket kunskap men vi har vetskapen hur ekonomiska och politiska system fungerar.

Vi tar på en slöja av okunnighet och utformar sedan det samhälle som vi vill leva i. Vi antar att samhället som vi ska utforma har vissa nyttigheter så som frihet, möjligheter att utföra aktiviteter och det att finns inkomster och kapital. Vi antar också att individer på grund av personliga egenskaper eller händelser under sin livstid i detta samhälle har mer eller mindre lätt att tillgodogöra sig nyttigheterna, så som det fungerar i de flesta politiska och ekonomiska system. Någon har individ har inte tillgång till kapital eller inkomster, en annan har inte möjlighet till att utför aktiviteter på grund av fysiska svagheter osv. Vi själva inte vet var i vilken position vi själva hamnar i när vi träder in i detta samhälle. Om vi ska fördela dessa nyttigheter emellan individerna i detta samhälle vad är den rimligaste fördelningen? Vi bortser från solidariska hänsynstaganden och bara utgår från vad som är bäst för oss själva. En rimlig fördelning borde då vara att nyttigheterna fördelas lika mellan individer i samhället. Eftersom jag risker att hamna bland de sämst ställda vill jag skapa system för att omfördela nyttigheter mellan de individer som har mycket till dem som har lite.

Att omfördela dessa nyttigheter är ett sätt att kompensera sig själv vid händelse av en olycklig position i vårt fiktiva system. Om vi applicerar detta på vårt samhälle idag så kan LSS se en lag i enlighet med kompensationsprincipen. Lagen kompenserar de svårigheter som funktionsnedsättningen medför.

 Ibland kan det vara värt att sätta på sig en slöja av okunnighet.

Social tagging: >

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: