En dröm som borde vara sann

Tänk om alla tidningsartiklar, debatter, handlingsplaner etc. handlade om hur väl våra personer med funktionsnedsättning tas om hand i Sverige. Tänk om elände ersattes med solskenshistorier.

Tänk om alla våra politiker, ansvariga kommuntjänstemän och SKL pratade om de goda lagar och FN konventioner som finns för att kompensera för de som har något funktionhinder så att de skall få ett liv som alla andra.

Tänk om alla kommuner följde dessa lagar och konventioner med glädje och att domstolarna i sina domar ser till dessa lagars yttersta syfte och inte bokstäver.

Tänk om socialstyrelsen föreskrifter, uppföljningar och rapporter togs på yttersta allvar.

Tänk om varje person med funktionshinder fick den Individuella plan, Genomförandeplan, Handlingsplan, Habiliteringsplan, etc. som dennes funktionsnedsättning förutsätter.

Tänk om varje person på särskilt boende fick ”den personal som behövs för att meddela god omsorg” och att ”personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för varje specifik uppgift” .*

Tänk om uppföljningarna och konsultrapporterna kring LSS handlade om kvalitén i verksamheten och inte bara om kostnader.

Tänk om LSS-handläggarna var de funktionshindrades ”ombudsman” och den som var specialisten på att skräddarsy insatser efter varje persons individuella behov!

Tänk om vi föräldrar till funktionshindrade skulle våga bli gamla förvissade om att våra ”barn” har en god omsorg från ansvarig kommun som ger de goda levnadsvillkor våra lagar föreskriver!

Harald Strand
Ordförande Länsförbundet FUB i Stockholms län

* Utdrag ur LSS

Social tagging:

2 Responses to En dröm som borde vara sann

  1. Lennart skriver:

    Tack Harald för din ”drömvision” om hur vårt samhälle borde fungera för att ALLA ska få möjligheten att leva som andra, utifrån sina egna, personliga förutsättningar. Är det en utopi eller kan din dröm bli verklighet?

    En förutsättning för din drömuppfyllelse är att vi med alla till buds stående medel, i tid och otid försöker att lyfta fram såväl vår rättighets-lagstiftning som de FN konventioner som Sverige har ratificerat och godkänd; konventioner som är förpliktigande för såväl riksdag och regering som beslutsfattare och tjänstemän på regional, landsting och kommunal nivå. Ett många gånger tungt och mödosamt arbete; dock kan vi se att ex. FUB spelat en avgörande roll när det gäller många av de rättigheter som ”de våras” idag omfattas av; gruppbostäder, färdtjänst, daglig verksamhet, LSS och assistansreformen som kanske är den reform som fått störst betydelse för vår målgrupp. Därför finns det hopp om ett samhälle som kan förändras så att din dröm blir verklighet!

    Lennart Tehage

  2. Emanuel Mörk skriver:

    Håller med Lennart, en dröm och tankar som på intet sätt borde vara en utopi.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: