Något är helt fel i vårt rättssamhälle

3 av 10 socialchefer säger öppet för andra året i rad att de bryter mot lagen!

Ytterligare 5 av kvarvarande 7 säger att de gör det ”utan marginaler” vilket i min tolkning av en enkät måste innebära att flera av dem inte till fullo lever upp till den övergripande intentionen i den lag det gäller LSS. En rättighetslag som tillkom 1993 (!) för att ge de svårast funktionshindrade möjlighet till ”ett liv som alla andra”.

Rapporten som säger detta är Socialchefsrapporten 2011 från fackförbundet Vision.

Rapporten överensstämmer med vad två högre chefer inom socialstyrelsen skrev på DN debatt i maj i år ”Allvarliga övergrepp mot svårt funktionshindrade”

De pekar på kommunalt lagtrots som ledaren 23 september i tidningen Dagen ”När lagen sätts ur spel”. Där skriver Elisabeth Sandlund bland annat (Citat):

”Anta nu att en kommun någonstans i landet kallar till presskonferens. Så här säger kommunalrådet: ”Vi vet vad det står i lagen men vi har beslutat att vi inte kan följa den av kommunalekonomiska skäl. Det nionde skolåret kostar helt enkelt mer än vad vi har råd med. Dessutom är det många av eleverna som är skoltrötta i den åldern och en del av dem skolkar. Och vi har kommit fram till att våra duktiga lärare kan ge tillräckliga kunskaper på åtta år i stället. Så i vår kommun lägger vi ner nian i grundskolan från och med nästa läsår.”

”Mot LSS begås dagligen och stundligen lagbrott som försvaras med ett liknande resonemang som det fiktiva kommunalrådets: ”Vi vet vad som står i lagen men vi har inte råd att följa den.” Och vad värre är, detta argument godtas allt som oftast i domstolarna.”

”Man kan säga att det handlar om en marginell grupp människor, vars röster inte alltid tränger igenom i samhällsdebatten. Man kan till och med peka på att de trots allt har det mycket bättre än för bara några decennier sedan och jämfört med personer med funktionshinder på andra håll i världen.

”Men så enkelt är det inte. Det är ett samhällsproblem av hög dignitet om riksdagen stiftar lagar som inte följs utan där lagbrotten sätts i system. Även om det sker av kommunalekonomiska skäl.”

RBU ordförande Agnetha Mbuyamba kommenterade i ett pressmeddelande 28 september Socialchefsrapporten och skrev bland annat (Citat):

”Lagen gäller och ska följas, något annat är inte acceptabelt. Men ändå ser vi dagligen exempel på att barn och unga med funktionsnedsättningar nekas nödvändiga insatser av ekonomiska skäl.”

”Den som säger att vi inte har råd med insatser till personer med funktionsnedsättning blir svaret skyldig vad man vill göra istället. Är det att åter spärra in människor på institutioner? Det bedrivs ett krypskytte mot LSS som gör mig så upprörd, säger Agnetha Mbuyamba.”

”Sveriges socialchefer behöver diskutera hur man bäst ska utföra det som svenska folket gemensamt har beslutat, inte om insatserna ska vara kommunala eller statliga, avslutar Agnetha Mbuyamba.”

Jag har själv skrivit om lagtrots ett flertal gånger på vår blogg nu senast som ledare ”Vem styr budskapet” i vår tidning Länet Runt. Bland annat skrev jag:

”Jag brukar säga att det ofta är skillnad mellan kartan och verkligheten samt att då gäller verkligheten. Dock är undantaget att detta inte gäller våra lagar, för då gäller kartan (lagtexten) och inte några personliga tolkningar”.

”Vad det handlar om är att den som omfattas av lagen skall ha ett så gott liv som möjligt, bara begränsat bara av sina egna funktionshinder och inte av det offentligas brist på resurser eller negativa lagtolkningar.” ”Jag är rädd att budskapet LSS är för dyrt nu blivit en sanning inte bara för regeringen som var ursprungliga mottagaren, utan även för domare, handläggare, personal, anhöriga, m.fl. vanliga medborgare. Det är förödande för LSS huvudsyfte ett liv som alla andra. Just nu backar vi tillbaka till utanförskap och institutionalisering.

”Sverige har alldeles utmärkta lagar till stöd för människor med funktionsnedsättningar. Rätt tolkade kan dessa ge alla ett gott liv d.v.s. ett liv som alla andras. Bekymret är att verkligheten sällan stämmer överens med konventionerna och lagarnas bestämmelser”.

Allvarligast är dock att trots kommunernas öppna lagtrots som varit känt längre tid en den tid dessa rapporter och artiklar avser, så har ingen ansvarig för att våra lagar följs reagerat!  Budskapet blir ju då att det är ok att bryta mot lagar om du är politiker eller Socialchef i någon kommun?

Harald Strand
Ordförande Länsförbundet FUB i Stockholms län

Social tagging:

En kommentar till Något är helt fel i vårt rättssamhälle

  1. ulf uddsten skriver:

    Har man ingen egen kompass vad som är rätt och fel så är det enkelt att prioritera egna ekonomiska mål och strunta att uppfylla de lagar utan påföljd. Enda sättet att komma tillrätta med detta nutidsproblem är att påtala för politikerna att vill man att en lag skall följas så måste lagen åtföljas av en kännbar påföjd. Lagar utan påföljd behöver vi inte och vi behöver inte politiker som inte fattar detta.

Lämna ett svar till ulf uddsten Avbryt svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: