Replik till FP:s förslag att avskaffa aktivitetsersättningen.

Jag har just deltagit i ett försök att hjälpa en av våra medlemmar att behålla sitt arbete. Personen har i 20 år utan anmärkning arbetat i sin kommuns äldreomsorg. När denna verksamhet lades ut på entreprenad till ett privat företag, blev plötsligt vår medlems arbetskapacitet ett lönsamhetsproblem, trots att Arbetsförmedlingen betalar merparten av lönen. Det slutade tyvärr i att (med AF goda minne) vår medlem denna vecka kommer att sägas upp. Motiveringen är att hon saknar den formella kompetens som krävs för jobbet……..

I våras var jag på seminarium anordnat av KomAnn, ett arbetsmarknadsprojekt som några Södertörnskommuner driver ihop med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med stöd av EU-medel. De arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete. De var mycket stolta över att ca 10 % av projektdeltagarna efter projektets tre år fått ett arbete.

Med dessa två verkliga exempel som bakgrund verkar Johan Pehrsons tro om att 90 % av de som har aktivitetsersättning kan få arbete oerhört blåögt och verklighetsfrämmande!

Kanske har FP läst Artikel 27 i ”FN Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” där det stadgas att alla med funktionsnedsättning som vill arbeta har rätt till ett arbete. Kanske skulle FP fortsatt läsningen med Artikel 28 som stadgar rätten till social och ekonomisk trygghet.

Visst vill även jag och FUB att alla som kan arbeta (viljan är inte problemet så piska behövs inte) skall få ett riktigt jobb. Men dra inte undan tryggheten innan det visar sig vad som är möjligt och då procentsatsen snarare är omvänd dvs. att 10% kan få arbete med insatser som i KomAn-projektet.

Detta gäller om inte FP kan få till radikala attitydförändringar på arbetsmarknaden till personer med funktionsnedsättningar. Man kan börja med statliga och kommunala arbetsgivare som FN Konventionen skriver i sin Artikel 27.

Harald Strand

Ordförande i Länsföreningen FUB i Stockholms län

Läs om FP:s förslag här.

Social tagging: >

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: