Piska inte vägen till arbete

Folkpartiets lyfter fram aktivitetsersättningen och vill att den ska avskaffas. Det är positivt att FP vill fokusera på att stärka personer med funktionsnedsättnings roll på arbetsmarknaden. Däremot så är det mindre positivt att förslaget tenderar att vilja piska in personer på arbetsmarknaden genom krav och genom att ompröva ersättningen två gånger per år. Det är inte rätt väg att gå. Fokus kan förskjutas från att klara av ett arbete till att oroa sig kring sin försörjning. Med en ekonomisk trygghet och med ett flexibelt system för ersättningar skulle fokus istället bli på arbetet. Det behövs möjligheter att få lära känna sin arbetsförmåga. Det förs intressanta diskussioner om hur man kan förbättra inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. FP kommer därför med ett förhastat förslag som framstår som ogenomtänkt. I värsta fall tvingas många unga till försörjningsstöd.

Två lästips kring detta:

Hillevi Engström i Föräldrakraft.

Föräldrakrafts seminarium i Almedalen.

En kommentar till Piska inte vägen till arbete

  1. Realitet versus Teorier skriver:

    FP har spårat ur totalt, utan kunskap om vilka funktionshinder de sjuka har, är melodin att alla skall ut och jobba. De som sett Arbetsförmedlingens och vissa andra privata aktörers satsningar på de handikappade på marknaden, har det ju visat sig, att varken pengar eller billig arbetskraft får företagare att öppna dörren och släppa in sjuka. Detta borde FP tagit reda på innan de går så stort och kaxigt går ut med att de skall se till att alla funktionshindrade skall jobba. De sjuka är sjuka och borde ha sjukersättning istället för aktivitetsersättning eller att de får en s k handikappinkomst, som motsvarar mer än riksnormen, plus bostadsbidrag. Många har förlossnigsskador som de borde ha stämt sjukvården för miljarder, så egentligen har staten/landsting/kommuner kommit billigt undan vad gäller kostnader, att sedan tvinga personer ut i arbete, som egentligen borde ha fått miljarder i skadestånd från staten är inte acceptabelt. FP är liksom moderaterna helt fel ute med sina penningslukatnde utredningar och kommittéer som bara leder till en tom statskassa och visar på total okunskap, vad som händer i deras eget samhälle.

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: