Vad hände med arbetskostnaden?

Det är märkligt att läsa Helsingborgs resonemang om ledsagarens omkostnader. Kommunens jurist har av någon anledning tolkat dessa som bistånd till den enskilde och kommit fram till att de inte får betala ut detta enligt LSS.

Vad hände med att se detta som ledsagarens arbetskostnad? Självklart är detta en arbetskostnad som också ska betalas av arbetsgivaren. Det är ju inte ett bistånd till en enskild individ, jag vet inte hur Helsingborg har gjort tidigare men i de flesta kommuner så skickar ledsagaren in kvitton på utlägg som sedan ersätts. Den enskilde får alltså inte något bidrag.  I de flesta jobb så får man betalt för resor eller andra aktiviteter som är förknippade med arbete. Det vore märkligt om det inte skulle gälla ledsagare. Detta påverkar inte bara den enskilde negativt utan också den som ska utföra arbetet.

I artikeln hänvisas det till Socialtjänstlagen 4:2 och att kommuner har rätt att stå för kostnaderna enligt denna lag. Men detta handlar om försörjningsstöd vilket är en helt annan fråga.

LSS som lag urholkas genom dessa märkliga och oetiska tolkningar. För konsekvensen blir att personer med funktionsnedsättning får det svårare. Det handlar om tolkningar som går tvärtemot den enskildes bästa och som egentligen inte är bra för någon. Harald Strand har skrivit ett läsvärt inlägg om skillnader i lagtolkningar här.

Emanuel Mörk

Social tagging: > >

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: