LSS behöver tas på allvar

Socialstyrelsen skriver idag på DN-debatt om allvarliga övergrepp på personer med funktionsnedsättning. Det är både personliga, förvaltningspolitiska och juridiska övergrepp som beskrivs. Det är en mörk läsning som belyser diskrepansen mellan lagens intention och lagens tillämpning. Att intentionerna i LSS inte uppfylls är inget nytt, men det är alltid lika upprörande att läsa om. Expressens artikelserie är ett annat exempel.

Dessa beskrivningar vittnar om att det är allvar nu. Det måste komma kraftfulla politiska åtgärder för att styra tillämpningen av LSS mot dess intentioner. Socialstyrelsen tar upp kunskap och kompetensutveckling för personal i LSS, vilket vi på FUB skrivit om tidigare. En kunskapslyft för LSS är nödvändigt och en statlig satsning på kompetensutveckling behövs. Detta kan hjälpa yrket att få en välförtjänt statushöjning.  

Ett annat problem är att kommunerna, genom SKL, driver ett statligt övertagande av LSS. Att kommunernas intresseorganisation driver denna fråga hjälper inte LSS att få en status som en viktig lag i kommunen. Tvärtom tror jag att det bidrar till att statusen på LSS sänks i Sveriges socialnämnder. Det vore bra om man släppte kravet på förstatligande och fokuserade på att förbättra tillämpningen av lagen, gärna i samarbete med staten. Men LSS behöver inte förstatligande och likriktighet, LSS behöver tillämpas individuellt utifrån individernas behov och utifrån lagens intentioner.

LSS behöver tas på allvar och personerna som har insatserna måste få det goda liv som lagen syftar till. Det krävs att stat och kommun hjälps åt om vi ska kunna få det LSS som vi faktiskt har lagstiftat om.

Emanuel Mörk

Social tagging:

En kommentar till LSS behöver tas på allvar

  1. ulf uddsten skriver:

    Jag har läst DN debatt artikeln och jag kan inte uppfatta artikeln på annat sätt än att socialstyrelsen medger att man inte kan klara av sin tillsyns skyldighet. Sorgligt att så är fallet ! Av den anledningen är det än mer viktigt att vi alla hjälps åt så att ”Lex Maria” lagen tillämpas och att den personal som arbetar på boendet verkligen känner till lagen.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Chefers frånvaro ett problem i kommunal verksamhet. | FUBbloggen

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: