”Den 10:e insatsen i LSS – Individuell Plan”

Från 1 januari 2011 uppgraderades Individuell Plan till en insats som kommunen skall erbjuda en person tillhörande LSS i samband med att en insats beviljas.

 

Varför är Individuell Plan bra att ha:

 Individuell Plan är den enda plan som är din egen. Alla andra planer är verksamheters planer.

 Individuell Plan är ”planernas plan”, dvs. den skall samordna alla dina andra planer.

 Individuell Plan är den plan där du bestämmer själv om vad som är viktigt för dig.

 Individuell Plan ger dig tid att planera för en liten eller stor förändring eller bara för bättre fritid.

 Individuella Plan är ditt skydd mot att du inte ”faller mellan stolarna”. Du får en sammanhållen plan för en eller flera insatser vilket ger ökad rättsäkerhet oavsett vem som är ansvarig.

 Individuell Plan gör alla till vinnare:

 Alla aktörer som bidrar och samverkar kring din Individuella Plan blir skickligare.

 Alla aktörer är på plats och kan fatta beslut direkt utifrån en gemensam överblick.

 Andra planer kan snabbt bygga på detaljer utifrån din övergripande Individuella Plan

 Tydliga mål kan formuleras och följas upp.

 Individuell Plan innebär en avlastning för dina anhöriga/gode män.

 Din personliga vinst:

Ökat eget inflytande och självbestämmande

 Ökad trygghet genom förutsägbarhet och långsiktighet.

 Bättre struktur genom samordningen.

 Bättre behovstillfredsställelse och ökad rättsäkerhet.

 Alla dina individuella behov blir tydliga.

 Handläggarens vinst:

 Bättre arbetstillfredsställelse genom att hon/han kan arbeta långsiktigt.

 Ser alla dina behov och hela din livssituation.

 Tydlig ansvarsfördelning gör uppföljning och utvärdering enklare.

 Samverkan ökar handläggarens kompetens även utanför det egna arbetsområdet.

 Individuell Plan spar tid och resurser – inget dubbelarbete och inga akuta insatser i framtiden.

Kommunens vinst:

Individuell Plan ger utmärkt underlag för planering både på kort och lång sikt.

 Att ”göra rätt från början” spar både frustration och resurser.

 Kunskapen hos alla som deltar ökar

 Ökad chans till nöjdare individer och medarbetare.

Social tagging: >

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: