Individer som tillhör LSS behandlas som kollektiv

Jag har i en tidigare artikel skrivit om ”Det individuella perspektivet i LSS” (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Min uppfattning och lagens intention är, att stöd och service enligt LSS skall ges efter individuella behov, för att alla skall kunna få de goda levnadsvillkor – ett liv som alla andra – som lagen föreskriver.

Fortfarande duggar det tätt med rapporter där LSS-personer betraktas och behandlas som ett kollektiv. I kommuners beslut och i kommuners tvivelaktigt lagliga ”riktlinjer”. Det är upprörande men ändå förståeligt, då kommunpolitiker och ofta även kommuners högre tjänstemän har begränsad kunskap om LSS-lagen. Mer upprörande är, att de som är satta att tillse att kommuner gör rätt, socialstyrelsen och förvaltningsdomstolarna, också glömmer att individens behov skall styra. Med den riktiga attityden skulle väldigt få domar eller riktlinjer bli prejudicerande för framtida beslut avseende helt andra individer med andra specifika svårigheter och behov.

Jag skrev i min tidigare artikel om bristen av Individuella Planer, som ju för alla parter är det optimala instrumentet för att göra kvalitativa insatser och inte minst kvalitetssäkra kommunens långtidsplanering.

Från 1 januari i år ändrades LSS avseende Individuell Plan, så att kommunen måste erbjuda alla Individuell Plan, dvs. inte som tidigare sitta och vänta på att de som vill ha och känner till skickar ansökan.

Väldigt få känner till Individuell Plan, vilket beror på dålig information från kommunerna. Jag har (6 april 2011) besökt alla hemsidor på de 26 kommuner som finns i Stockholms län. Endast 2 av dessa 26 nämner Individuell Plan i texten på hemsidan. Dessa 2 har inte uppdaterat till 2011.

Det speglar väl hur jag tycker prioriteringen allmänt är av funktionshinderområdet och specifikt hur ointresset är att erbjuda Individuell Plan.

Det individuella perspektivet är tydligt i LSS-lagen, men verkligheten blir kollektiv.

Ytterligare och tätare uppföljning från Socialstyrelsen behövs.

Även vi från FUB behöver jobba på riksnivå och lokal kommunnivå med påstötningar, information och praktisk hjälp.

Harald Strand

Ordförande länsförbundet FUB i Stockholms län

Social tagging: >

En kommentar till Individer som tillhör LSS behandlas som kollektiv

  1. Lennart Tehage skriver:

    Jag delar helt uppfattningen att FUB behöver jobba på riksnivå och lokal kommunnivå med påstötningar, information och praktisk hjälp när det gäller LSS. Kanske speciellt med individperspektivet när nu handläggarna i kommunerna MÅSTE erbjuda en Individuell plan.

    Ett redskap att använda i sammanhanget är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; en juridiskt förpliktigande konvention för Sverige på alla samhällsnivåer – inte minst på den kommunala nivån!

Lämna ett svar till Lennart Tehage Avbryt svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: