Artikelserie om LSS i Expressen

Expressen har en artikelserie om LSS. Bland annat har man undersökt hur kommuner ställer sig till förfrågningar om stöd av en familj som funderar på att flytta till kommunen. Resultatet är till övervägande del negativt med kommuer slår ifrån sig förfrågan om stöd eller svarar kort. Några positiva exempel finns dock med sakliga svar och ett bra bemötande. Artikelserien tar också upp fall där avslag och indragningar av stöd har skett.  Vanliga fel, som när kommunerna tillämpar lagen i strid med dess intentioner lyfts också fram i artikelserien. Läs den här.

Social tagging:

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: