FUB behövs mer än någonsin

Jag kan konstatera att FUB och de andra intresseorganisationerna för personer med funktionsnedsättningar behövs i ett samhällsklimat, där fokus allt mer blir vad som är bra för de fullt friska. Här satsas vidare på skattesänkningar för de som har jobb med tveksamma förklaringar att det skall leda till en ökad välfärd för alla. Det satsas på valfrihet bl.a. i vården som leder till att nya vårdcentraler växer upp i områden där mest fullt friska med god ekonomi bor, osv.

I årets valrörelse handlade mycket av debatten om ”rättvisa” skatter för pensionärer, men då bara för ålderspensionärerna, där de flesta numera har en ganska god ekonomi. Våra medlemmar som är ”förtidspensionärer” skall istället jagas av Försäkringskassan och aktivitetsersättningen (pensionen) ifrågasättas.

Detta händer trots att Sverige i december 2008 skrev under ”FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.  Just nu ifrågasätts de ”förmåner” som gruppen funktionshindrade fått under senare delen av 1900-talet som LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Under de två åren som gått efter undertecknandet har det nu istället accelererat med indragna personliga assistenter, ledsagare, kontaktpersoner, parkeringstillstånd etc. samt som jag ovan nämnde indragna aktivitetsersättningar. Officiella motiven för de första ovan är att det är för dyrt för kommunerna i den eventuella brist på skatteintäkter som de kan drabbas av i framtiden. Officiella motivet till indragen aktivitetsersättning är att de personer det berör skall skaffa sig jobb istället. Om samhället samtidigt satsade stort på att dessa personer skall ha rätt till ett jobb i enlighet med FN konventionen skulle det vara vällovligt. Men då med aktivitetsersättningen kvar så länge den behövs då dessa personer inte har något annat skyddsnät.

Jag påstår att i båda fallen är naturligtvis motiven besparingar. Detta samtidigt som stora pengar används till nya förmåner till de som redan har. Skillnaden är att dessa ”förmåner” inte kallas ”bidrag”.

Harald Strand

Ordförande länsförbundet FUB i Stockholms län

Social tagging:

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: